top of page
dotacje-logo-1.webp
dotacje-logo-3.webp
dotacje-logo-2.webp

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.09.2021 R.

 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie Zapytania ofertowego na „zakup i dostawę ładowarki kołowej szt. 1  do Gospodarstwa Rolnego Globio Fish Piotr Dziewański.”

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Optymalizacja sposobów chowu oraz poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Trzebielinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej:

 

 w ramach projektu pn.: „„Optymalizacja sposobów chowu oraz poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Trzebielinie"” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” wramach działania Rezlizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych prez społeczność zgodnie z  umową o dofinansowanie nr: 00416-6523.2-SW1110617/20/21 z dnia 18.05.2021r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

Sinsja Sp. z o.o.

Ul. Podkarpacka 23A

35-082 Rzezszów

 

Powyższa oferta otrzymała 100 pkt, w tym cena – 100 pkt,  według kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 27-08-2021 r. oraz zawierała wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

 

Pozostałe złożone oferty:

  1. Dan-CAR Daniel Żyźniewski ul. Przemysłowa 40 77-100 Bytów - oferta otrzymała 96,25 pkt w tym cena: 96,25 wg kryteriów wyboru określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 27-08-2021 r. oraz zawierała wszystkie wymagane przez zamawiającego dokumenty.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.09.2021 R.

 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie Zapytania ofertowego na „zakup i dostawę mikrosita (filtra bębnowego) szt. 1 do Gospodarstwa Rolnego Globio Fish Piotr Dziewański.”

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Optymalizacja sposobów chowu oraz poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Trzebielinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej:

 

 w ramach projektu pn.: „„Optymalizacja sposobów chowu oraz poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Trzebielinie"” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” wramach działania Rezlizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych prez społeczność zgodnie z  umową o dofinansowanie nr: 00416-6523.2-SW1110617/20/21 z dnia 18.05.2021r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

Aquasyster Mirosława Szulist

Ul. Bursztynowa 2

77-100 Bytów

 

Powyższa oferta otrzymała 100 pkt, w tym cena – 100 pkt,  według kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 30-08-2021 r. oraz zawierała wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

 

Pozostałe złożone oferty:

  1. SterSystem Ryszard Kiżewski Skierawy 24  77-143 Studziennice – oferta otrzymała 83,66 pkt w tym cena wg kryteriów wyboru określownych w zapytaniu: 83,66 pkt

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 30.06.2021 R.

 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie Zapytania ofertowego na „Dostawę 8 sztuk natleniaczy FAS KR95 0,18 kW i wydajności 350 g/h wypełnienia biofiltru Mutag BioChip 30 do Gospodarstwa Rolnego Globio Fish Piotr Dziewański”

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Optymalizacja sposobów chowu oraz poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Trzebielinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej:

 

 w ramach projektu pn.: „„Optymalizacja sposobów chowu oraz poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Trzebielinie"” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” wramach działania Rezlizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych prez społeczność zgodnie z  umową o dofinansowanie nr: 00416-6523.2-SW1110617/20/21 z dnia 18.05.2021r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

Baltic Orca Maciej Maciejewski

Ul. 11-go Listopada 37

80—180 Gdańsk

 

Powyższa oferta otrzymała 90 pkt, w tym cena – 90 pkt, GWARANCJA - 0 PKT według kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 14-06-2021 r. oraz zawierała wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

 

Pozostałe złożone oferty:

  1. Kol-Tech Tomasz Kolankowski ul. Konstelacji 25 80-299 Gdańsk oferta uzyskała
    w trakcie oceny 87,54 pkt, w tym cena – 87,54 pkt , gwaracja 0 pkt.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 30.06.2021 R.

 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie Zapytania ofertowego na „Dostawę DOSTAWĘ DMUCHAWY WRAZ Z SZAFĄ STERUJĄCĄ do Gospodarstwa Rolnego Globio Fish Piotr Dziewański”

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Optymalizacja sposobów chowu oraz poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Trzebielinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej:

 

 w ramach projektu pn.: „„Optymalizacja sposobów chowu oraz poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Trzebielinie"” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” wramach działania Rezlizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych prez społeczność zgodnie z  umową o dofinansowanie nr: 00416-6523.2-SW1110617/20/21 z dnia 18.05.2021r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

EKOFINN-POL Sp. z o.o.

Ul. Leśna 12

80-297 Banino

 

Powyższa oferta otrzymała 90 pkt, w tym cena – 90 pkt, GWARANCJA - 0 PKT według kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 11-06-2021 r. oraz zawierała wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

 

Pozostałe złożone oferty:

  1. EKOFLOW Anna Krukowska ul. Jarzębinowa 1/19 20-258 Turka - oferta uzyskała
    w trakcie oceny 86,46 pkt, w tym cena – 86,46 pkt, gwarancja 0 pkt.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 18.06.2021 R.

 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie Zapytania ofertowego na „Dostawę wypełnienia biofiltru Mutag BioChip 30 do Gospodarstwa Rolnego Globio Fish Piotr Dziewański”

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Optymalizacja sposobów chowu oraz poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Trzebielinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej:

 

 w ramach projektu pn.: „„Optymalizacja sposobów chowu oraz poprawa dobrostanu ryb hodowlanych poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Trzebielinie"” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” wramach działania Rezlizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych prez społeczność zgodnie z  umową o dofinansowanie nr: 00416-6523.2-SW1110617/20/21 z dnia 18.05.2021r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

OVARIS Jacek Kierul

ul. Oficerska 15

10-215 Olsztyn

 

Powyższa oferta otrzymała 100 pkt, w tym cena – 100 pkt, według kryteriów określonych
w zapytaniu ofertowym z dnia 31-05-2021 r. oraz zawierała wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

 

Pozostałe złożone oferty:

  1. Baltic Orca Maciej Maciejewski Ul. 11-go Lisopada 37 80-180 Gdańsk oferta uzyskała w trakcie oceny 92,86  pkt, w tym cena – 92,86 pkt

bottom of page