top of page
dotacje-logo-1.webp
dotacje-logo-3.webp
dotacje-logo-2.webp

                                      Globio Feed Piotr Dziewański

                                                                z przyjemnością informuje,

                                                  że otrzymało wsparcie finansowe w ramach

                                                    Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

 

 

Beneficjent: Globio Feed Piotr Dziewański
                     ul. Pomorska 1 77-235 Trzebielino

 

Nazwa operacji: „Wyposażenie ośrodka hodowli w Trzebielinie we wysłaną linię do produkcji paszy dla ryb”

 

Cel operacji:  poprawienie jakości produkcji oraz zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury w efekcie czego zostanie utworzone jedno miejsce pracy.

 

Miejsce realizacji operacji:

Województwo: pomorskie, powiat: bytowski,  Gmina: Tuchomie, miejscowość: Trzebiatkowa 43B 77-134,

 

Numer umowy o dofinansowanie: 00608-6523.2-SW1110967/22   z dnia 30-12-2022 r.

Koszty całkowite realizacji operacji:             671.467,82 zł

Koszty kwalifikowane realizacji operacji:     545.908,80 zł

Wysokość wsparcia:                                       260.000,00

Gospodarstwo Rolne Globio Fish Piotr Dziewański zawiadamia o realizacji niżej wymienionej operacji.

 

Tytuł zrealizowanej operacji:

„Optymalizacja sposobów chowu oraz poprawa dobrostanu ryb poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Trzebielinie„.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach PO "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytet
4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" 

 

Całkowita kwota projektu to 345.679,20 zł brutto

Koszt kwalifikowany: 281.040,00 zł.

Dotacja z PO "Rybactwo i Morze" 131.980,36zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych z czego  112.183,30 zł jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR 

W ramach projektu zostaną zakupione:

Mikrosito, ładowarka kołowa, natleniacze FAS (8 szt), dmuchawa, biofiltr BioChip 30 (10m3)

Cel projektu:

zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji i transportu ryb w ośrodku w ośrodku hodowlanym w Trzebielinie w efekcie czego zostaną utrzymane miejsca pracy.

bottom of page