top of page
dotacje-logo-1.webp
dotacje-logo-3.webp
dotacje-logo-2.webp

Gospodarstwo Rolne Globio Fish Piotr Dziewański zawiadamia o realizacji niżej wymienionej operacji.

 

Tytuł zrealizowanej operacji:

„Optymalizacja sposobów chowu oraz poprawa dobrostanu ryb poprzez zakup wyposażenia ośrodka w Trzebielinie„.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach PO "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytet
4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" 

 

Całkowita kwota projektu to 345.679,20 zł brutto

Koszt kwalifikowany: 281.040,00 zł.

Dotacja z PO "Rybactwo i Morze" 131.980,36zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych z czego  112.183,30 zł jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR 

W ramach projektu zostaną zakupione:

Mikrosito, ładowarka kołowa, natleniacze FAS (8 szt), dmuchawa, biofiltr BioChip 30 (10m3)

Cel projektu:

zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji i transportu ryb w ośrodku w ośrodku hodowlanym w Trzebielinie w efekcie czego zostaną utrzymane miejsca pracy.

bottom of page